1. ชิปประมวลผลกราฟิก (GPU: Graphics Processing Unit) ประเภทของชิปประมวลผลการฟิกแบ่งได้ดังนี้

- ชิปประมวลผลกราฟิกแบบ Integrated หรือที่เรียกว่าชิปกราฟิกแบบ On-Board

- ชิปประมวลผลแบบ Dedicated

1.1 ส่วนประกอบของการ์ดแสดงผล

1.2 คุณสมบัติของการ์ดแสดงผล

1.3 ชิปแสดงผลจาก NVIDIA

1.4 ชิปแสดงผลจาก ATi

2. จอแสดงผล

2.1 ประเภทของจอแสดงผล

2.2 องค์ประกอบของจอแสดง

3. การ์ดเสียง (Sound Card)

3.1 หน้าที่ของการ์ดเสียง

3.2 มาตรฐานของการ์เสียง

3.3 ส่วนประกอบชของการ์เสียง

4. ลำโพง (Speaker)

5. เครื่องพิมพ์ (Printer) แบ่งประเภทได้ดังนี้

- เลเซอร์พรินเตอร์ (Laser Printer)

- อิงก์เจ็ตพรินเตอร์ (Inkjet Printer)

- ดอตเมทริกซ์พรินเตอร์ (Dot-matrix Printer)

5.1 มาตรฐานการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์


ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ